Föreningen

Under våren 2019 inledde en intressegrupp arbetet med att bygga upp ett nätverk för att kartlägga och inventera den svenska lantraskatten, bland annat genom upprop i flera lantrastidningar. I juli 2020 bildades formellt Lantrasföreningen Bondkatten, en rikstäckande ideell förening.

Föreningens syfte är att bevara lantrasen Svensk bondkatt och värna om dess ursprungliga miljö och användning. Dessutom ska föreningen sprida information om och acceptans för den svenska bondkatten, främja kontakten mellan djurägare och ta initiativ till forskning.

Styrelse

Ordinarie styrelse vald vid årsmötet 31/5 2023

Ordförande Ronny Olsson

Ledamot Seija Tuomainen

Ledamot Anna-Lena Andersson

Kontakta oss

Allmänna frågor: kontakt@bondkatten.se

Medlemskap: medlem@bondkatten.se

Genbank: dokumentation@bondkatten.se

Ordförande: ordforande@bondkatten.se

Välkommen som medlem

Du är välkommen som medlem antingen du har en bondkatt, vill ha en bondkatt, vill leta upp en bondkatt eller bara vill att bondkatten ska få finnas kvar.

Medlemsavgift: 150 kronor per kalenderår (From 31/5 2023 är avgiften 100 kronor)
Bankgironummer: 5606-1179 (Vi har inte Swish)
Ange din e-postadress när du betalar in.

Nätverk och nyhetsbrev

Som sympatiserande medlem blir du inbjuden till föreningens slutna Facebook-grupp, där du får fortlöpande information om vad som händer i föreningen och kontakt med andra medlemmar. Vi planerar också att ge ut ett eller två nyhetsbrev per år som PDF.

Du kan vara med och bygga upp en levande genbank för att rädda och bevara den gamla väl anpassade bondkatten innan den är helt utrotad – korsad och kastrerad till döds. Gör vi ingenting nu är den snart ett minne blott. Du kan hjälpa till på tre sätt:

1. Vill du ha en bondkatt och är beredd att låta den bli far eller mor till åtminstone någon kull ungar.

2. Har du redan en bondkatt som du anser uppfyller våra kriterierna för bondkatt?

3. Försök leta upp bondkatter som fortfarande lever i sin ursprungsmiljö. Kanske kan de ingå i bevarandearbetet eller du kan köpa loss någon eller några hanterbara kattungar. Kan du inte ha dem själv, försöker vi placera dem. Generna behövs i genbanken.

Du kan läsa mer om detta under Bevarande här på hemsidan.

Historien om avelsprogrammet

Under fyra månader arbetade vi efter ett avelsprogram som var godkänt av Jordbruksverket. Våren 2021 tog Jordbruksverket tillbaka sitt beslut. Om det berodde på negativ kritik från olika kattorganisationer eller något annat låter vi vara osagt. Ett avelsprogram är utformat för häst, nötkreatur, får, get och svin enligt EU´s zooteknikförodning och inte för andra djurslag som fjäderfä, kanin och katt. Hur Jordbruksverket tänker lösa det problemet återstår att se.

Avsnittet om katthållning är inget som normalt ingår i ett avelsprogram, det la vi till på eget initiativ. Vi fick hjälp av Jordbruksverkets djurskyddsavdelning som granskade och godkände det. Vi trodde att ett avelsprogram skulle vara en trygghet och ett stöd för föreningen och lantraskatten. Men Jordbruksverket stod inte för sitt beslut och det blev precis tvärtom.

Vi gjorde ett försök att bevara lantraskatten in situ. Det fick vi inte. Nu arbetar vi inte längre med avelsprogrammet utan med en genbank där vi har kontroll på aveln.

Historiska dokument gällande avelsprogrammet

Vi publicerar här samtliga dokument, så den som är intresserad själv kan bilda sig en uppfattning: