Föreningen

Under våren 2019 inledde en intressegrupp arbetet med att bygga upp ett nätverk för att kartlägga och inventera den svenska lantraskatten, bland annat genom upprop i flera lantrastidningar. I juli 2020 bildades formellt Lantrasföreningen Bondkatten, en rikstäckande ideell förening.

Föreningens syfte är att bevara lantrasen Svensk bondkatt och värna om dess ursprungliga miljö och användning. Dessutom ska föreningen sprida information om och acceptans för den svenska bondkatten, främja kontakten mellan djurägare och ta initiativ till forskning.

Styrelse

Ordinarie styrelse vald vid årsmötet 31/5 2022

Ordförande Ronny Olsson

Ledamot Seija Tuomainen

Ledamot Anna-Lena Andersson

Kontakta oss

Allmänna frågor: kontakt@bondkatten.se

Medlemskap: medlem@bondkatten.se

Genbank: dokumentation@bondkatten.se

Ordförande: ordforande@bondkatten.se

Välkommen som medlem

Du är välkommen som medlem antingen du har en bondkatt, vill ha en bondkatt, vill leta upp en bondkatt eller bara vill att bondkatten ska få finnas kvar.

Medlemsavgift: 150 kronor per kalenderår
Bankgironummer: 5606-1179 (Vi har inte Swish)
Ange din e-postadress när du betalar in.

Nätverk och nyhetsbrev

Som sympatiserande medlem blir du inbjuden till föreningens slutna Facebook-grupp, där du får fortlöpande information om vad som händer i föreningen och kontakt med andra medlemmar. Vi planerar också att ge ut ett eller två nyhetsbrev som PDF eller brev från och med i år (2022).

Hjälp oss att bevara de sista bondkatterna

Det är en feltolkning av gällande föreskrifter för hund och katt att alla katter som vistas lösa utomhus ovillkorligen måste vara kastrerade. Vårt genbanksbevarande ligger inom ramen för dessa föreskrifter.

Du kan läsa mer om detta under Ansvar här på hemsidan.

Du kan vara med och bygga upp en levande genbank för att rädda och bevara den gamla väl anpassade bondkatten innan den är helt utrotad – korsad och kastrerad till döds. Gör vi ingenting nu är den snart ett minne blott. Du kan hjälpa till på tre sätt:

1. Vill du ha en bondkatt och är beredd att låta den bli far eller mor till åtminstone någon kull ungar.

2. Har du redan en bondkatt som du anser uppfyller våra kriterierna för bondkatt?

3. Försök leta upp bondkatter som fortfarande lever i sin ursprungsmiljö. Kanske kan de ingå i bevarandearbetet eller du kan köpa loss någon eller några hanterbara kattungar. Kan du inte ha dem själv, försöker vi placera dem. Generna behövs i genbanken.

Du kan läsa mer om detta under Bevarande här på hemsidan.

Tycker du det här låter intressant så kontakta föreningen.

Historien om avelsprogrammet

Våren 2021 förekom föreningen flitigt i media. Privatpersoner och olika organisationer som sysslar med omplacering av katter reagerade starkt på vårt avelsprogram, som de menade skulle skapa fler hemlösa katter och sänka kattens status. De hävdade också att bondkatten inte är någon ras utan bara ett annat namn för huskatt. Protestskrivelser och namninsamlingar skickades till Jordbruksverket. Resultatet blev att avelsprogrammet återkallades.

För egen del behöver vi inget avelsprogram för att bedriva vår verksamhet. Det är inget tillstånd som dragits in, om nu någon händelsevis skulle tro det, det är bara ett avelsprogram. Det är Jordbruksverket som behöver avelsprogram eller avelsplaner för att visa att de uppfyller miljömålen. Att det ska finnas avelsplaner för alla raser och djurslag som omfattas av svenskt bevarandeansvar, är en av insatserna i handlingsplanen för husdjursgenetiska resurser. Att det finns en rasförening och ett avelsprogram påverkar vilken hotkategori en ras tillhör.

Ett avelsprogram för lantraser ska följa en viss mall. Tyvärr är mallen utformad för avel med häst och klövdjur och passar inte så bra för andra djurslag. Vi la ner mycket arbete på att utforma ett dokument som uppfyllde kraven och ändå tog hänsyn till kattens unika situation.

Avsnittet om katthållning är inget som normalt ingår i ett avelsprogram, det la vi till på eget initiativ. Avsikten var att hjälpa de som håller sina bondkatter på traditionellt sätt att leva upp till kraven i den nya föreskriften om katthållning. Vi fick till och med hjälp av Jordbruksverkets djurskyddsavdelning som granskade det, så allt blev rätt. Vi trodde att ett avelsprogram skulle vara en trygghet och ett stöd för föreningen och lantraskatten. Men Jordbruksverket stod inte för sitt beslut och det blev precis tvärtom.

Historiska dokument gällande avelsprogrammet

Vi arbetar inte med att ta fram något nytt avelsprogram. Om Jordbruksverket i framtiden erbjuder oss en lämpligare samarbetsform kommer vi att ta ställning till det.

Vi har ändå valt att spela med öppna kort och publicerar här samtliga dokument, så den som är intresserad själv kan bilda sig en uppfattning: