Ansvar

Djurvälfärd

Att katten har både medvetande och känslor är nog alla överens om nu för tiden. Djurvälfärd är inte enbart att hålla djuren friska och vid liv. Det innebär också att de ska få utlopp för sina naturliga behov och beteenden. Katten är ett rovdjur. Dess högsta önskan, eller om nån hellre vill kalla det instinkt, är att jaga efter byte och att få ungar. Vi vill att bondkatten ska få leva sitt liv i en så ursprunglig miljö som möjligt, där den får mat, skydd och omvårdnad. Våra katter har ett hemVi har ansvar för våra lantrasers bevarande. Det är inte acceptabelt att en av dem utrotas i förebyggande syfte. Vårt bevarandearbete med svensk bondkatt bidrar inte till problemet med hemlösa och förvildade katter. En förutsättning för att en katt ska kunna ingå i bevarandearbetet är att den är bofast och har ett hem. Vi rekommenderar ID-märkning och därmed registrering, då det kan vara det som hjälper ägaren att återförenas med sin katt om den kommit bort.Varje djurägare måste ha en plan för att förhindra oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion. Vi rekommenderar att endast föda upp så många katter som man själv behöver eller som efterfrågas inom bevarandearbetet. Man behöver inte låta en honkatt få maximalt med kattungar under hela sitt liv. Man kan till exempel låta kastrera henne när hon fått önskat antal avkommor, men det finns andra sätt att lösa problemet. Aktuell information om lagar och förordningar hittar du på Jordbruksverkets hemsida. Där kan du också ställa frågor. Vi avstår från egna tolkningar och ger bara raka svar på några vanliga frågor, därefter citerar vi Jordbruksverket.

Fråga 1: Måste min katt vara kastrerad om den går fritt ute?
Svar – Nej!
”Kattungar ska vara planerade. Som kattägare är du skyldig att se till att din katt inte förökar sig oplanerat. En planerad kull innebär bland annat att du tar hand om kattungarna. För att förhindra att din katt förökar sig oplanerat kan du till exempel:
* Låta en veterinär kastrera katten.
* Hålla katten inomhus vissa perioder på året.
* Ha katten i en rastgård.
* Ge preventivmedel till din honkatt.”https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt#h-Kattungar

Fråga 2: Får jag själv avliva min katt?
Svar – Ja!

”Om en katt blir allvarligt skadad eller är så svårt sjuk att den inte längre kan leva ett bra liv bör den avlivas. Den som avlivar katten ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivningsmetoden. Det är viktigt att djur som avlivas inte behöver lida. Djurägare får avliva sina djur själva, men det finns regler för hur djur ska avlivas. Det vanligaste är att låta en veterinär avliva katten med en överdos av narkosmedel. Det är också tillåtet att skjuta en katt om man ha ett vapen med vapenlicens för att få avliva djur. Kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom ett hårt slag mot huvudet. Slaget ska då utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död. De metoder som är tillåtna för att avliva djur finns i våra föreskrifter om avlivning.”

https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt#h-Operativaingreppochavlivning

Fråga 3: Får jag avliva vilken katt som helst som springer lös?
Svar: Nej!

”Det är inte tillåtet att avliva en katt som springer lös utomhus bara för att du tycker att den stör. En jakträttsinnehavare kan dock få avliva en katt om man är säker på att den är övergiven eller förvildad. I tätbebyggt område krävs det polistillstånd för att få göra detta. En katt som ägs av någon får inte räknas som övergiven eller förvildad.”

https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt#h-Operativaingreppochavlivning

Fråga 4: Måste jag chipmärka min katt?
Svar – Ja!

Från och med 1/1 2023 blir det lag på att katter ska vara märkta och registrerade.

Frågor med förtydligande svar från Jordbruksverket

Jag upplever att det fortfarande råder stor förvirring bland vanliga kattägare kring de nya reglerna från 2020 kring att förebygga oplanerad/oönskad/överdriven reproduktion. Dessa frågor hittar jag inget klart svar på:

1) Är det skillnad på att släppa ut en okastrerad hona och okastrerad hane, på så sätt att hanen kan släppas ut utan man bryter mot föreskrifterna? En hane får ju inte ungar själv, såsom en hona får. Det är ju honan som bär på ungarna och på så sätt kan orsaka ”oönskad avkomma”.


2) Är det tillåtet att släppa ut sin okastrerade honkatt om man som kattägare önskar att hon blir gravid, samt tänker ta hand om kattungarna enligt de regler som finns? Dvs att djuret inte skulle behöva vara kastrerat om ägaren önskar en graviditet?

Christina 29 Mar 2022

Här kommer svar på dina frågor från vår djurvälfärdsenhet.

1) Skillnader mellan att släppa ut en hankatt eller en honkatt är självklara. Det handlar som du själv skriver om konsekvenserna. Konsekvensen blir avkommorna, vilket honkatts ägaren har att hantera. Det är alltså honkatts hållaren som ska besluta om hur avkomma ska hanteras. Om en okastrerad hankatt har fri tillgång till utevistelse så har ägaren till hankatten samma ansvar som ägaren till en honkatt att säkerställa att katten är lämplig att användas i avel enligt våra föreskrifter.

2) Svar ja. Självklart tillåtet om man tar hand om kattungarna (rådet att kastrera katter ges om man behöver förhindra fortplantning, inte om man vill ha, och sköta, avkommor).

Våra texter på vår webbplats är granskade och innehåller säkrad information.

Sara Kundtjänst

7 Apr 2022

Vad händer om jag inte chipmärker och registrerar min katt?

Så här skriver Jordbruksverket på sin hemsida sernast uppdaterad 26 april 2023

Ett syfte med lagen är att det ska bli lättare att återförena en upphittad katt med sin ägare. Om din katt är omärkt och oregistrerad är det svårare att återförena den med dig om den springer bort.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att lagen om märkning och registrering efterlevs. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Det handlar i första hand om att informera kattägaren om att hen ska id-märka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register. Om katten förblir omärkt och/eller oregistrerad kan länsstyrelsen förelägga om vite i syfte att få kattägaren att efterleva lagen.