Ansvar

Djurvälfärd

Att katten har både medvetande och känslor är nog alla överens om nu för tiden. Djurvälfärd är inte enbart att hålla djuren friska och vid liv. Det innebär också att de ska få utlopp för sina naturliga behov och beteenden. Katten är ett rovdjur. Dess högsta önskan, eller om nån hellre vill kalla det instinkt, är att jaga efter byte och att få ungar. Vi vill att bondkatten ska få leva sitt liv i en så ursprunglig miljö som möjligt, där den får mat, skydd och omvårdnad.

Våra katter har ett hem

Vi har ansvar för våra lantrasers bevarande. Det är inte acceptabelt att en av dem utrotas i förebyggande syfte. Vårt bevarandearbete med svensk bondkatt bidrar inte till problemet med hemlösa och förvildade katter. En förutsättning för att en katt ska kunna ingå i bevarandearbetet är att den är bofast och har ett hem. Vi rekommenderar ID-märkning och därmed registrering, då det kan vara det som hjälper ägaren att återförenas med sin katt om den kommit bort.

Varje djurägare måste ha en plan för att förhindra oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion. Vi rekommenderar att endast föda upp så många katter som man själv behöver eller som efterfrågas inom bevarandearbetet. Man behöver inte låta en honkatt få maximalt med kattungar under hela sitt liv. Man kan till exempel låta kastrera henne när hon fått önskat antal avkommor, men det finns andra sätt att lösa problemet.

Vanliga frågor

Aktuell information om lagar och förordningar hittar du på Jordbruksverkets hemsida. Där kan du också ställa frågor. Vi avstår från egna tolkningar och ger bara raka svar på några vanliga frågor, därefter citerar vi Jordbruksverket.

Fråga 1: Måste min katt vara kastrerad om den går fritt ute?
Svar – Nej!

”Kattungar ska vara planerade. Som kattägare är du skyldig att se till att din katt inte förökar sig oplanerat. En planerad kull innebär bland annat att du tar hand om kattungarna. För att förhindra att din katt förökar sig oplanerat kan du till exempel:
* Låta en veterinär kastrera katten.
* Hålla katten inomhus vissa perioder på året.
* Ha katten i en rastgård.
* Ge preventivmedel till din honkatt.”

https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt#h-Kattungar

Fråga 2: Får jag själv avliva min katt?
Svar – Ja!

”Om en katt blir allvarligt skadad eller är så svårt sjuk att den inte längre kan leva ett bra liv bör den avlivas. Den som avlivar katten ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivningsmetoden. Det är viktigt att djur som avlivas inte behöver lida. Djurägare får avliva sina djur själva, men det finns regler för hur djur ska avlivas. Det vanligaste är att låta en veterinär avliva katten med en överdos av narkosmedel. Det är också tillåtet att skjuta en katt om man ha ett vapen med vapenlicens för att få avliva djur. Kattungar som är yngre än 14 dagar får avlivas genom ett hårt slag mot huvudet. Slaget ska då utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död. De metoder som är tillåtna för att avliva djur finns i våra föreskrifter om avlivning.”

https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt#h-Operativaingreppochavlivning

Fråga 3: Får jag avliva vilken katt som helst som springer lös?
Svar: Nej!

”Det är inte tillåtet att avliva en katt som springer lös utomhus bara för att du tycker att den stör. En jakträttsinnehavare kan dock få avliva en katt om man är säker på att den är övergiven eller förvildad. I tätbebyggt område krävs det polistillstånd för att få göra detta. En katt som ägs av någon får inte räknas som övergiven eller förvildad.”

https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt#h-Operativaingreppochavlivning

Fråga 4: Måste jag chipmärka min katt?
Svar – Nej!

Obs! Från och med 1/1 2023 blir det lag på att katter ska vara märkta och registrerade.

”Idag finns det inga bestämmelser som säger att du måste chipmärka din katt som det finns på hundar. Det är så klart alltid bra att göra det och registrera katten antingen hos SVERAK eller djurID.se så att den kan hitta hem igen om den skulle springa bort.”

https://kundo.se/org/jordbruksverket/posts/djur/