Annonser

Kattungar till salu

Villkor för annons är att båda föräldrarna är genbanksregistrerade. Kattungarna kan anslutas till föreningens genbank och föreningen utfärdar genbanksintyg om köparen så önskar.

Kungälv, Bohuslän

Kattungar födda juni 2022 i genbank 105

Leveransklara tidigast 28 september

Tre honor och en hane. Svarta med vita tecken.

Historisk bakgrund är äldre kattpopulation på ensamgårdar i Björnerud och utanför Holm i Dalsland.

Kattungarna har uppfostrats i Kungälv och i gårdsnära miljö i Dalsland och är hanterade

Kontakt: guduell@gmail.com

Honkatt unge

Honkatt unge

Honkatt unge

Hankatt unge

Hankatter för avel

Villkor för annons är att hankatten ska vara genbanksregistrerad. Ni kommer överens om utlåning eller mottagning av hankatt.