Bondkatten har ett hem. Den fångar möss och råttor i stallar och uthus. Ungarna lär för livet. Hjälp oss att bevara en lantras.

Katt med mus

Bondkatten

Det finns lantraser av olika djurslag. Precis som det finns fjällkor, linderödssvin och hedemorahöns, så finns det lantraskatter. Svensk bondkatt är namnet på vår lantraskatt. Det är en omtyckt, härdig och genetiskt mycket frisk ras som trots detta är hotad till sin existens.
Läs mer

Katt med unge

Bevarandet

Vi bevarar i genbank. I dag finns bara ett tjugotal katter registrerade och rasen är starkt utrotningshotad. Bondkatten är ett nyttodjur. Dess inre egenskaper måste underhållas om vi ska lyckas med bevarandearbetet. Den får gärna komma in i stugan, men den måste också få vistas i en miljö som stimulerar det naturliga beteende.
Läs mer

Röd bondkatt utomhus

Förening och annonser

Föreningens målsättning är att värna om bondkatten i sin ursprungliga miljö och användning. Är du intresserad av bondkatten som under lång tid är anpassad och har anpassat sig har du kommit till rätt förening. Hjälp oss att bevara våra sista bondkatter! En annonssida är under uppbyggnad

Läs mer

Annonser

Svartvit bondkatt utomhus

Ansvar

Det är varje kattägares ansvar att följa gällande regelverk, behandla sina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande. Man behöver inte bryta mot några restriktioner för att man har sina katter lösa ute – om man förhindrar oplanerad förökning. Det finns olika sätt att göra det på.
Läs mer

Svart katt

Bilder

I vårt bildgalleri finns bilder på både historiska och nu levande bondkatter.
Läs mer

Trefärgad bondkatt

Bibliotek

Vill du fördjupa dina kunskaper är du välkommen till vårt bibliotek med vetenskapliga undersökningar och intressanta artiklar och hänvisningar om lantraser och framförallt om katter.
Läs mer