Den anpassade bondkatten behövs på landsbygden även i framtiden!

Katt med mus

Bondkatten

Det finns lantraser av olika djurslag. Precis som det finns fjällkor, linderödssvin och hedemorahöns, så finns det lantraskatter. Svensk bondkatt är namnet på vår lantraskatt. Det är en omtyckt, härdig och genetiskt mycket frisk ras som trots detta är hotad till sin existens.
Läs mer

Katt med unge

Bevarandet

Vi bedriver ett seriöst avelsarbete inom en nybildad genbank där inga katter med okänd bakgrund ingår. Vi hoppas kunna hitta fler founders. Katten får gärna komma in i stugan, men måste också ges möjlighet till utevistelse i en miljö som stimulerar naturligt beteende som att jaga möss och råttor samt uppfostra sina ungar.
Läs mer

Röd bondkatt utomhus

Föreningen

Föreningens målsättning är att värna om bondkatten i sin ursprungliga miljö och användning. Är du intresserad av bondkatten som under lång tid är anpassad och har anpassat sig har du kommit till rätt förening. Hjälp oss att bevara våra sista bondkatter!

Läs mer

Svartvit bondkatt utomhus

Ansvar

Det är varje kattägares ansvar att följa gällande regelverk, behandla sina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande. Man behöver inte bryta mot några restriktioner för att man har sina katter lösa ute – om man förhindrar oplanerad förökning. Det finns olika sätt att göra det på.
Läs mer

Svart katt

Bilder

I vårt bildgalleri finns bilder på både historiska och nu levande bondkatter.
Läs mer

Trefärgad bondkatt

Bibliotek

Vill du fördjupa dina kunskaper är du välkommen till vårt bibliotek med vetenskapliga undersökningar och intressanta artiklar och hänvisningar om lantraser och framförallt om katter.
Läs mer